Om Medinord Hälsa AB

Ditt lokala alternativ

Hälsocentralen Ripan drivs av lokala Medinord. Vi vill ge dig en bra besöksupplevelse vare sig du ska träffa doktorn, distriktssköterskan eller någon annan av våra duktiga medarbetare. Vi erbjuder dig trygghet, närhet, kompetens och kontinuitet. Vi kommer även att ha sjukhusspecialister knutna till verksamheten.

Vi lovar dig:

  • Ett personligt bemötande.
  • Kontinuitet så att den som så önskar oftast får träffa kända läkare och/eller sköterskor.
  • Kompetenta medarbetare som tillhör den bästa hälso- och sjukvårdspersonal som går att få tag på.
  • Bättre tillgänglighet än andra vårdgivare. Vi är lyhörda till befolkningens behov och kan anpassa öppettider och verksamhet till där behoven är störst och inte när vi vill jobba.
  • Ett särskilt omhändertagande för den som är äldre och har flera sjukdomar. På så sätt ser vi till hela den äldre besökaren med alla de hälsopåverkande bekymmer denne kan tänkas ha. Vi anpassar både tiden för besöket och behandlingen efter hela sjukdomsbilden. Vi planerar in tillräckligt med tid för våra äldre.

Om Medinord

Medinord AB ska stödja och utveckla primärvården i Norrlands inland. Grundarna har alla lång erfarenhet av hälso- och sjukvård i glesbygd. Bolaget har som viktigaste ambition att erbjuda de boende i Norrlandslänen en trygg, lättillgänglig och välkomnande primärvård och de övriga kringtjänster som kan erbjudas vid en hälsocentral.

Vår avsikt är inte att konkurrera med regioner och landsting utan utgöra ett komplement till den offentliga vården. Därför kommer de främsta etableringarna att göras på orter där regioner och landsting har svårt att erbjuda bra primärvård.

Hur ska vi åstadkomma detta?

Rätt kompetens
Grunden för bra primärvård är ett ömsesidigt förtroende mellan vårdgivare och besökare/patienter. Vi kommer därför att så långt det någonsin är möjligt ha fasta medarbetare vid våra hälsocentraler. Det får vi genom att erbjuda lite bättre anställningsvillkor och lite bättre arbetsmiljö än vad andra kan erbjuda. De allra flesta av våra medarbetare kommer att rekryteras och bo på orten där Hälsocentralen ligger. På så sätt skapar vi förtroende.

Små, lättillgängliga enheter
Vi kommer också att arbeta i små lättstyrda enheter utan onödig byråkrati och pappersexercis. Vi har stor respekt för våra uppdragsgivare som även fortsatt kommer att vara Regioner och Landsting. Vi vet av egen erfarenhet hur svårt och byråkratiskt det kan vara all leda och styra så stora organisationer som dessa är. Vi börjar i andra ändan. Våra Hälsocentraler kommer att vara små, lättillgängliga, centralt belägna och välkomnande enheter.

Digitala tjänster & hälsorum
Vi kommer också redan från början att erbjuda digitala och övriga tekniska möjligheter att både få råd och boka tider etc. över nätet. Vid varje vårdcentral kommer att finna ett s.k. hälsorum där kan besökaren slå sig ner och söka på nätet eller koppla upp sig mot någon av våra läkare och/eller sköterskor.
Har besökaren en enklare åkomma och/eller bara vill ha ett snabbt råd om t.ex. egenbehandling, är detta ett effektivt sätt att få råd och hjälp. I hälsorummet kan besökaren också få hjälp att om så är nödvändigt lotsas vidare i vårdsystemet för att hamna hos rätt person. Behöver någon hjälp med tekniken kommer en medarbetare på Hälsocentralen att finnas tillgänglig för att hjälpa till rätta.

Med ny teknik och gamla hederliga värden är vi övertygad om att vi kan åstadkomma en trygg och säker primärvård nära medborgarna.

Kontakta oss

Olle Christmansson
Verkställande direktör / CEO / COO
070-671 57 69
olle.christmansson@medinord.se

MediNord AB
Odenskogsvägen 35 H,
83148 Östersund

Webmaster & ansvarig för material till webb och tryck: johanna.ehnberg@medinord.se