Om Medinord

VD, Olle Christmansson har ordet

Efter att ha verkat inom såväl specialiserade sjukhusvården som inom Primärvården under många år i Region Jämtland/Härjedalen hade jag som tidigare primärvårdschef och chef inom Östersunds sjukhus ett resonemang tillsammans med Kjell Jönsson, tidigare sjukhusdirektör. Vad skulle kunna bli bättre och kunna utvecklas inom den primära vården i Jämtland/Härjedalen? Skulle vi kunna tillföra något och utveckla sättet att möta våra länsinnevånare? Vi tror på kortare ledtider mellan olika vårdnivåer och ett mer flexibelt sätt för innevånare att nå den primära vården. Det vill säga den nivå som man till allra största del möter först i kontakt med vården. Kortare ledtider skall inte bara gälla i patientarbetet utan även i ledarskapet som ansvarar för att resurserna nyttjas på ett optimalt sätt. 

Vi började planera i januari 2017 och startade den 4 december samma år med Hälsocentralen Ripan i centrala Östersund. Detta i sig ett bevis på att man snabbt kan starta en verksamhet och skapa förändring.

Hälsocentralen Renen i Duved öppnades april 2021 i samma lokaler som hotell Renen. Med rötterna i Väst Jämtland kändes det rätt att kunna erbjuda västjämtarna ett lokalt alternativ. December 2022 startade vi en filial till Renen med placering centralt i området, Åre Björnen.

Vi driver även en Företagshälsa med inriktning små-medelstora företag inom Jämtland/Härjedalen där vi designar upplägget tillsammans med företagen.

Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla mötet med patienten. Vi utvecklas kontinuerligt och vår verksamhet förändras hela tiden. Vill du läsa mer om våra hälsocentraler, klicka på respektive hälsocentral i vår huvudmeny.

Olle Medinord

Medinordab AB

Bynom 250
84591 Hallen

info@medinord.se