Företagshälsa

Ohälsa kostar en massa pengar, minskar produktivitet och orsakar stort lidande hos varje individ. Vår strävan är att skapa hållbara arbetsplatser och hållbar hälsa hos varje individ. Vi vill få till ett starkt och friskt Jämtland.

Vi vet att inget företag är det andra likt, därför erbjuder vi inga paketlösningar. Vi designar därför ett upplägg tillsammans med dig och ditt företag.

Vi erbjuder:

  • Hälsoundersökningar
  • Förebyggande insatser
  • Rehabiliteringsstöd
  • Utfärdande av intyg
  • Krisstöd & samtalsstöd
  • Utbildning HLR
  • Utbildning ergonomi
  • Dietist
  • Rådgivning & handledning

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta samordnare Elin Göransson 063-6631002 eller via mail info@medinord.se