FAQ – Vanliga frågor & svar

Från och med 1 januari 2010 är det lag på att alla regioner ska erbjuda ett valfrihetssystem i primärvården. Lagen införs för att stärka din ställning i vården och öka valfriheten i primärvården. Det är regionen som ställer krav på, och godkänner, hälsocentralerna. Medborgarnas val påverkar hur mycket ersättning hälsocentralen får eftersom en offentligt finansierad ersättning följer dig till den hälsocentral du valt.

Ja. Den nya hälsocentral ska ta emot dig senast inom två månader. Ingen hälsocentral kan neka att ta emot en patient från länet.

Du väljer en hälsocentral genom att fylla i en blankett. Blanketten finns även hos alla godkända hälsocentraler och kan beställas på Regionens vårdvalskansli 063-14 24 00. Fyll i den och lämna till den hälsocentral du väljer. I väntan på besked tillhör du din gamla hälsocentral.

Nej, det är fritt för varje enskild individ att välja vilken hälsocentral som helst i Jämtlands län. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift.

Man måste vara 18 år. För barn och ungdomar under 18 år är det vårdnadshavarna som väljer vilken hälsocentral barnet/ungdomen ska tillhöra. Vid delad vårdnad krävs båda föräldrarnas underskrifter.

Ja, alla vårdgivare ska erbjuda tolk när det behövs.

Från den 1 januari 2010 måste alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet vara godkända av regionen. Det innebär att hälsocentralen måste leva upp till en grundläggande standard där krav på till exempel medicinsk kvalitet, tillgänglighet, och förebyggande verksamhet ingår. Utöver detta kan hälsocentralerna utveckla verksamheten fritt, till exempel utöka öppettiderna och inrätta tjänster utifrån medborgarnas behov.

Nej. Medinord ingår i Hälsovalet Jämtland Härjedalen. Det innebär att det är samma kostnader på patientavgifter hos oss som hos Regionen, 400 kr för patientavgifter och samma högkostnadsskydd på 1300 kr.

När du blir sjuk på dagtid ska du i första hand vända dig till den hälsocentral du tillhör, men alla hälsocentraler måste ta emot dig. Vid akut sjukdom har du rätt att söka vård där du befinner dig.

Aktivt val – Om du fyller i valblanketten om vilken hälsocentral du väljer och lämnar den till den hälsocentral du vill gå till så har du gjort ett aktivt val. Det aktiva valet gäller även om det gjordes innan hälsovalet infördes. Om du före den 1 april 2010 valt en annan hälsocentral än den som ligger närmast ditt hem i din kommun, genom att skriva under en blankett och fått din önskan tillgodosedd, så gäller det valet alltså även efter den 1 april 2010.

Passivt val – Har du inte gjort något aktivt val så placeras du på den hälsocentral som ligger närmast ditt hem i din kommun. Det räknas som ett passivt val, eller ett ickeval. Om du inte har gjort ett aktivt val så fortsätter du att tillhöra den hälsocentral som ligger närmast ditt hem i din kommun även efter den 1 april 2010.

Medinord Hälsa AB

Kontakta oss:

info@medinord.se