Hälsocentralen Renen

Välkommen till vår Hälsocentral Renen. Vi finns centralt i Duveds by i hotell Renens lokaler bredvid bensinstationen med stor rymlig parkering i anslutning till hälsocentralen.

Öppettider & Kontakt

Öppet alla helgfria vardagar 08.00-17.00. 

Tidsbokning/rådgivning
0647-28 37 80

Telefontid: Vardagar 08.15–17.00.

Drop in för provtagning: Vardagar 08.00-09.30.

Våra tjänster

På HC Renens barnhälsovård erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling och stöd i din föräldraroll.

Hälsocentralens barnmorska erbjuder: 

  • Vård och kontroller under graviditet
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologisk cellprovtagning
  • Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Information om abort
  • Rådgivning vid klimakteriebesvär

På hälsocentralen arbetar distriktsläkare med lång erfarenhet. Du kan boka en tid till läkare eller söka direkt vid akuta åkommor. Personalomsättningen är låg och det finns möjlighet till fast läkarkontakt/husläkare. Det är korta väntetider för besök och telefonkontakt till läkare. 

Tillgängligheten är hög och hälsocentralen erbjuder bokade mottagningsbesök till erfarna distriktssköterskor/sjuksköterskor. Distriktssköterskor/sjuksköterskor besvarar inkommande telefonsamtal och ger medicinsk rådgivning. De utför blodtryckskontroller, såromläggningar, vaccinationer och hälsosamtal. De arbetar mycket med att få en bra kontinuitet för patienterna och som en del av detta kan kontaktsköterska etableras för de som har behov. 

Undersköterskorna har många olika arbetsuppgifter. De hjälper till med t ex provtagning, såromläggningar och assisterar vid undersökningar och ingrepp.

Hälsocentralens fysioterapeut / sjukgymnast gör sitt yttersta för att hjälpa alla patienter, från motionär till elitidrottare, med problem i kroppens rörelse- och stödjeorgan. Sjukgymnasten/fysioterapeuten utför även behandling med laser och akupunktur. Det krävs ingen remiss för att få komma till fysioterapeut / sjukgymnast. 

När du får en längre tids sjukskrivning finns rehabkoordinatorn som stöd inför planering av återgång i arbete. Rehabkoordinatorn samordnar också myndighetskontakt vid behov och kan ge stöd och vägledning. 

Vi har korta väntetider till röntgen och du kan kontakta oss för att boka en tid om du har fått en röntgenremiss (slätröntgen)

Vi har psykolog och samtalsterapeut på hälsocentralen som arbetar med behandling kring psykisk ohälsa. 

Hembesök erbjuds inom alla professioner för dig som har svårt att ta dig till hälsocentralen och inte har hemsjukvård.

Digitala behandlingar erbjuds för dig med diagnosen IBS.

Hos oss kan du träffa en gynekolog som gör ultraljudsundersökningar och provtagningar på plats.

Hälsoundersökningar & Intyg

Är du intresserad av att göra en allmän hälsoundersökning av eget intresse så erbjuder vi en allmän hälsoundersökning antingen hos sjuksköterska eller hos läkare. Vi utfärdar även körkortsintyg och vaccinationer.

I paketet ingår en del prover, så som kolesterol, sköldkörtelprov, leverstatus, blodstatus etc. PSA eller cellprov kan tas om det önskas.

Vi går igenom livsstilsfrågor och där vi tar vikt, längd, bmi och vi pratar allmänt om dina levnadsvanor och du får rådgivning.

Du kommer även att få ta EKG, blodtryck, puls, vi lyssnar på hjärta och lungor och du får göra en spirometri (lungfunktionstest) vid behov.

I paketet ingår en del prover som kolesterol, blodvärde, blodsocker

Blodtryck och puls

Vi går igenom livsstilsfrågor och du får rådgivning, vi tar vikt, längd, bmi.

Körkortsintyg 

Travintyg
Sjöfartsintyg
Intyg aupair/friskintyg
Intyg adoption
Intyg fallskärmshopp + EKG

Läkarintyg för alkohol och narkotika om alkolås

Invaliditetsintyg till försäkringsbolag. Bekostas av försäkringsbolaget

Ditt hälsoval

Gör ditt hälsoval online på 1177.se eller ladda ner hälsovalsblanketten via 1177´s hemsida.

Hitta till oss

Röntgen av hög kvalitet hos oss!

Vi erbjuder röntgentjänst av hög kvalitet. Med vår moderna utrustning kan vi säkerställa nogranna och pålitliga resultat. Kontakta oss för mer information eller boka tid för röntgenundersökning.

Är det farligt att röntgas – 1177