Hälsocentralen Renen

Välkommen till vår Hälsocentral Renen. Vi finns centralt i Duveds by i hotell Renens lokaler bredvid bensinstationen med stor rymlig parkering i anslutning till hälsocentralen.

Öppettider & Kontakt

Öppet alla helgfria vardagar 08.00-17.00

Kvällsöppet tisdagar 08.00-19.30

Tidsbokning/rådgivning
0647-28 37 80

Telefontid: Vardagar 08.15–17.00

Drop in för provtagning: Vardagar 08.00-09.30.


Våra tjänster

Barnhälsovård

På HC Renens barnhälsovård erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling och stöd i din föräldraroll.

Mödrahälsovård

Hälsocentralens barnmorska erbjuder: 

Läkare

På hälsocentralen arbetar distriktsläkare med lång erfarenhet. Du kan boka en tid till läkare eller söka direkt vid akuta åkommor. Personalomsättningen är låg och det finns möjlighet till fast läkarkontakt/husläkare. Det är korta väntetider för besök och telefonkontakt till läkare.

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Tillgängligheten är hög och hälsocentralen erbjuder bokade mottagningsbesök till erfarna distriktssköterskor/sjuksköterskor. Distriktssköterskor/sjuksköterskor besvarar inkommande telefonsamtal och ger medicinsk rådgivning. De utför blodtryckskontroller, såromläggningar, vaccinationer och hälsosamtal. De arbetar mycket med att få en bra kontinuitet för patienterna och som en del av detta kan kontaktsköterska etableras för de som har behov.

Undersköterskor

Undersköterskorna har många olika arbetsuppgifter. De hjälper till med t ex provtagning, såromläggningar och assisterar vid undersökningar och ingrepp.

Fysioterapeut / Sjukgymnast

Hälsocentralens fysioterapeut / sjukgymnast gör sitt yttersta för att hjälpa alla patienter, från motionär till elitidrottare, med problem i kroppens rörelse- och stödjeorgan. Sjukgymnasten/fysioterapeuten utför även behandling med laser och akupunktur. Det krävs ingen remiss för att få komma till fysioterapeut / sjukgymnast.

Rehabkoordinator

När du får en längre tids sjukskrivning finns rehabkoordinatorn som stöd inför planering av återgång i arbete. Rehabkoordinatorn samordnar också myndighetskontakt vid behov och kan ge stöd och vägledning.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan genomföra åtgärder för att minska eventuell aktivitetsnedsättning, ofta vid ett hembesök. Det kan t.ex. vara träning i förmågan att utföra vardagliga aktiviteter, förskrivning av hjälpmedel samt intyg vid bostadsanpassningsansökan.

Psykisk hälsa

Vi har psykolog och samtalsterapeut på hälsocentralen som arbetar med behandling kring psykisk ohälsa.

Hembesök

Hembesök erbjuds inom alla professioner för dig som har svårt att ta dig till hälsocentralen och inte har hemsjukvård.

Dietist

Digitala behandlingar erbjuds för dig med diagnosen IBS.

Hälsoundersökningar & Intyg

Är du intresserad av att göra en allmän hälsoundersökning av eget intresse så erbjuder vi en allmän hälsoundersökning antingen hos sjuksköterska eller hos läkare. Vi utfärdar även körkortsintyg och vaccinationer.

Allmän hälsoundersökning Läkare 2800:-

I paketet ingår en del prover, så som kolesterol, sköldkörtelprov, leverstatus, blodstatus etc. PSA eller cellprov kan tas om det önskas.

Vi går igenom livsstilsfrågor och där vi tar vikt, längd, bmi och vi pratar allmänt om dina levnadsvanor och du får rådgivning.

Du kommer även att få ta EKG, blodtryck, puls, vi lyssnar på hjärta och lungor och du får göra en spirometri (lungfunktionstest) vid behov.

Allmän hälsoundersökning sjuksköterska 1250:-

I paketet ingår en del prover som kolesterol, blodvärde, blodsocker

Blodtryck och puls

Vi går igenom livsstilsfrågor och du får rådgivning, vi tar vikt, längd, bmi.

Körkortsintyg och övriga intyg

Körkortsintyg 1250:-

Travintyg 1250:-
Sjöfartsintyg 1250:-
Intyg aupair/friskintyg 1250:-
Intyg adoption 1250:-
Intyg fallskärmshopp + EKG 1500:-

Läkarintyg för alkohol och narkotika 6950:- (det är ett paketpris som betalas vid första besöket och täcker 2 läkarbesök, 4 alkoholmarkörer och 2 drogtester, om extra provtagning tillkommer kostar varje provtillfälle 500 kronor och vid extra läkarbesök så utgår timtaxa 1000:-/timme)

Intyg för ansökan om alkolås 3000 :-

Invaliditetsintyg till försäkringsbolag Bekostas av försäkringsbolaget

Gynekologisk hälsokontroll med ultraljud (Östersund)

För dig som av eget intresse vill göra en gynekologisk hälsokontroll med ultraljud så erbjuder vi som privat utförare även detta i Östersund på HC Ripan. Hälsokollen utförs av en gynekolog och kostar 1600 kronor.

Ditt hälsoval

Gör ditt hälsoval online på 1177.se eller ladda ner hälsovalsblanketten via 1177´s hemsida.

Hitta till oss