För trygghet, kompetens och kontinuitet i vården

Medinord Hälsa AB är numera en etablerad koncern inom vårdsektorn. Vi bedriver idag två privata hälsocentraler samt företagshälsa. Hos oss präglas varje besök av trygghet, professionalism och ett bra bemötande.

Kontinuitet så att den som så önskar oftast får träffa kända läkare och/eller sköterskor.

Våra anställda tillhör den bästa hälso- och sjukvårdspersonal som går att få tag på.

Bättre tillgänglighet än andra vårdgivare. Våra Hälsocentraler skall vara öppna när besökarna kan komma inte när vi ”vill” jobba.

T.ex. en särskild fil för den som är äldre och har flera sjukdomar. På så sätt ser vi till hela den äldre besökaren med alla de hälsopåverkande bekymmer denne kan tänkas ha. Vi anpassar därmed både tiden för besöket och behandlingen efter hela sjukdomsbilden.

Hälsocentral Ripan, Mittpunkten Östersund
Växelnummer:

063-663 10 00

Du är välkommen att besöka oss!

Att byta hälsocentral är enkelt, men kräver en aktiv handling. Läs mer om Vårdvalet och följ vår enkla guide.