Psykhälsovården

Medinord har en gren där vi specialiserat oss på den psykiska (o)hälsan. Vi arbetar i team med psykologer, psykiatrisjuksköterska, socionomer samt psykiatriker och många andra kompetenser.

Vi fokuserar på utmattningssyndrom, stressproblematik, lindrig nedstämdhet, ångestproblematik, akuta kriser samt rehabilitering av dessa.

Vi erbjuder bland annat:

  • Rådgivning: vid sjukskrivningar/rehabilitering, kriser, relationsproblem, vid läkemedelsbehandling ex antidepressiv medicinering.
  • Utbildningar och föreläsningar
  • Utredningar och bedömningar
  • Handledning
  • Intygsskrivning exempelvis vid rattonykterhet, Läkarutlåtande om Hälsotillstånd etc.
  • Framtagande av rehabiliteringsplaner
  • Stödsamtal

Hör av dig till oss vid frågor!

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Gisela Olsson 063-6631002 eller via mail gisela.olsson@medinord.se