Företagshälsan

Ohälsa kostar en massa pengar, minskar produktivitet och orsakar stort lidande hos varje individ. Vår strävan är att skapa hållbara arbetsplatser och hållbar hälsa hos varje individ. Vi vill få till ett starkt och friskt Jämtland.

Vi vet att inget företag är det andra likt, därför erbjuder vi inga paketlösningar. Vi designar därför ett upplägg tillsammans med dig och ditt företag.

Medinord Hälsa

Hälsocentralen Ripan
Prästgatan 47, 83 134 Östersund

Hälsocentralen Renen
Karolinervägen 9, 83 771 Duved

Cecilia Palmgren
cecilia.palmgren@hcripan.se

Vi erbjuder:

  • Hälsoundersökningar
  • Förebyggande insatser
  • Rehabiliteringsstöd
  • Utfärdande av intyg
  • Krisstöd & samtalsstöd
  • Utbildning HLR
  • Utbildning ergonomi
  • Dietist
  • Rådgivning & handledning

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta Cecilia Palmgren via mail cecilia.palmgren@hcripan.se