”Vi har samma uppdrag som alla hälsocentraler”

– I grunden har vi samma mål som alla hälsocentraler. Nämligen att vi ska bedriva en bra vård utifrån vårt uppdrag. Men vi tror att det går att göra på ett mer effektivt sätt, vilket gynnar patienterna, säger Magnus Oscarsson, läkare och medicinskt ansvarig på den nya hälsocentralen Ripan i Östersund. Han beskriver Ripan som […]

“Nu får jag mer tid med patienterna”

Det ska gå snabbt och lätt att nå oss, både via telefon och på mottagningen. Varje patient ska få träffa den som har rätt kompetens och bemötas med värme och engagemang. Det är de främsta anledningarna till att välja Medinord, menar Veronica Westberg, distriktssköterska på den första hälsocentralen Ripan som öppnar i Östersund 1 december. […]