”Vi har samma uppdrag som alla hälsocentraler”

– I grunden har vi samma mål som alla hälsocentraler. Nämligen att vi ska bedriva en bra vård utifrån vårt uppdrag. Men vi tror att det går att göra på ett mer effektivt sätt, vilket gynnar patienterna, säger Magnus Oscarsson, läkare och medicinskt ansvarig på den nya hälsocentralen Ripan i Östersund. Han beskriver Ripan som […]

“Nu får jag mer tid med patienterna”

Det ska gå snabbt och lätt att nå oss, både via telefon och på mottagningen. Varje patient ska få träffa den som har rätt kompetens och bemötas med värme och engagemang. Det är de främsta anledningarna till att välja Medinord, menar Veronica Westberg, distriktssköterska på den första hälsocentralen Ripan som öppnar i Östersund 1 december. […]

Medinord godkända hos RJH

Medinord är nu godkända hos RJH att starta hälsocentral på Mittpunkten i Östersund. Detta innebär att Medinord öppnar sin första hälsocentral under hösten 2017. VD Olle Christmansson känner sig trygg med uppgiften och ser fram emot att Medinords kompetenta och erfarna personal kan få börja ta emot patienter till verksamheten för att göra skillnad i […]

Första steget till privat hälsocentral på Mittpunkten, Östersund

Nu har vi på Medinord tagit första steget och gått ut i media för att berätta om våra planer framöver. Hälsocentralen som vi öppnar 1 december vid Mittpunkten i Östersund har vi tillsammans med byggherrar planerat för ombyggnation i flera veckor tillbaka. I skrivandets stund jobbar byggarbetarna för högtryck för att skapa en hälsocentral i […]