”Vi har samma uppdrag som alla hälsocentraler”

– I grunden har vi samma mål som alla hälsocentraler. Nämligen att vi ska bedriva en bra vård utifrån vårt uppdrag. Men vi tror att det går att göra på ett mer effektivt sätt, vilket gynnar patienterna, säger Magnus Oscarsson, läkare och medicinskt ansvarig på den nya hälsocentralen Ripan i Östersund.

Han beskriver Ripan som en ”vanlig” hälsocentral. En del tror kanske att det är skillnad för att den drivs i privat regi, men så är inte fallet. Medinord och hälsocentralen Ripan ingår i Hälsoval Jämtland. Det innebär att uppdrag, riktlinjer och patientavgifter är desamma som hos regionens hälsocentraler.

Men naturligtvis har Magnus och övriga medarbetare ambitionen att göra Ripan till en hälsocentral med guldkant. Det handlar bland annat om att erbjuda hög tillgänglighet och kontinuitet. Patienterna ska få möta vårdpersonal som känner dem och deras behov.

– Våra patienter ska inte behöva uppleva att vi börjar från noll varje gång. Personligen har jag alltid lagt stor vikt vid ett gott bemötande och det är något vi ska bli ännu bättre på här, säger Magnus.

På hälsocentral Ripan kommer det att finnas alla ordinarie professioner så som läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och barnmorskor samt en psykosocial enhet med kuratorer, psykiatrisjuksköterska och psykologer. Dessutom kommer det även att finnas tillgång till specialister så som allmän internmedicinare, kardiolog, gynekolog, och på sikt psykiatriker.

– Fördelen är att patienter, när det är lämpligt, kan få träffa högsta kompetens på primärvårdsnivå och vid dessa tillfällen slippa remissförfaranden och långa väntetider. Det är också positivt för oss läkare att få jobba tillsammans och kunna konsultera varandra direkt. På så sätt jobbar vi tillsammans för bästa tänkbara vård, säger Magnus.

Foto: Sandra Lee Pettersson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *