Jobba hos oss

Medinord AB är ett nystartat bolag vars målsättning är att erbjuda en kvalificerad och kontinuerlig primärvård i Norrlands inland.

Vi etablerar små effektiva hälsocentraler med ett nära ledarskap och en delaktig personalpolitik. Pågående och planerade etableringar är f.n. Östersund, Bispgården, Vilhelmina. På lite längre sikt är planen att öppna hälsocentraler på flera ställen i Norrlands inland från Norrbotten till Dalarna.

Vi behöver ytterligare personal då efterfrågan är stor från befolkning. I första hand söker vi nu specialister i allmänmedicin och ST-läkare på väg mot denna specialitet. Vi söker också distriktssköterskor, barnmorskor och verksamhetschefer som vill komma med från början och påverka utformningen av sin kommande arbetsplats. Nyckelpersoner kan erbjudas delägarskap.

Kontakta oss

För mer information kring aktuella lediga tjänster, vänligen kontakta:

Olle Christmansson
Verkställande direktör / CEO / COO
070-671 57 69
olle.christmansson@medinord.se

Magnus Oscarsson
Chefsläkare
magnus.oscarsson@medinord.se

Lediga tjänster - aktuella annonser

Dagens medicin, nr. 12 2017